Tavoitteet

Viime vuosina avoin innovaatio on tullut yhä tärkeämmäksi. Avoin innovaatio mahdollistaa yritysten kilpailukyvyn säilyttämisen ja nopean ja joustavan reagoinnin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin lyhentyvistä tuotteiden ja teknologioiden kehitysajoista ja elinkaarista huolimatta. Myös Euroopan liiketoiminnan yhteydessä tämä muutos on havaittavissa. Avoimen innovaation edut ovat ilmeisiä suurissa monikansallisissa yrityksissä. Kuitenkin myös pienemmät eurooppalaiset yritykset voivat hyötyä yhteistyöstä toisten osapuolten kanssa. Vaikka koulutetun henkilökunnan liikkuvuuden lisääntyminen, yrittäjien määrän kasvu ja riskirahoituksen (venture capital) syntyminen voivat ensisilmäyksellä vaikuttaa nykyisessä liiketoiminnassa säilymisen uhkilta, ne luovat myös mahdollisuuksia, joita ovat muun muassa uusien innovaatioiden luonti yhteistyössä innovatiivisten yrittäjien tai yliopistojen kanssa tai riskipääoma käyttö niiden teknologioiden, jotka eivät sovi nykyiseen liiketoimintastrategiaan, markkinoille saattaminen ulkoisesti. Enenevässä määrin eurooppalaisten yritysten johtajat ovat huomanneet avoimen innovaation suureksi haasteeksi yritysten innovaatioprosessien nopeuttamisessa ja innovaatioon perustuvien kasvustrategioiden edistämisessä. Matka on kuitenkin pitkä. Avoin innovaatio ei ole vielä täysin kehittynyt uudeksi innovaatioon kannustavaksi johtamiskäytännöksi eurooppalaisissa yrityksissä ja monet yritykset kamppailevatkin sopivan avoimen innovaation mukaisen toimintatavan löytämiseksi.

Tämä foorumi on julkaistu täyttämään kasvavaa tiedon tarvetta avoimen innovaation tärkeydestä ja käytöstä. Sivuston www.openinnovation.fi tarkoitus on palvella tiedon leviämistä avoin innovaatio –konseptista ja konseptin kehittämistä Suomen liiketoimintayhteisössä seuraavien toimenpiteiden kautta: 

  • Toimimalla rajapintana akateemisen maailman ja yritysmaailman tarpeiden välissä
  • Kehittämällä johdon työkaluja ja yrityskoulutusta
  • Tutkimalla uusia sovelluksia avoimen innovaation osa-alueilla
  • Edistämällä tietoutta avoimesta innovaatiosta Suomessa
  • Tekemällä tutkimuksia ja julkaisuja avoimen innovaation osa-alueilta keskittyen parhaisiin käytännön sovelluksiin Suomessa ja ympäri maailmaa
  • Antamalla virikkeitä tiedon vaihtoon (esim. parhaat käytännöt) kokeneiden toimijoiden välillä

Openinnovation.fi sivustolla on termin luojan, Henry Chesbroughin tuki ja se on osa "www.openinnovation.net" - sivustoa, maailmanlaajuista avoimeen innovaatioon keskittynyttä verkostoa.Open Innovation: Researching a New Paradigm

Tilaa Amazonilta

2006 ©       Webdesign by TrippelW bv       Technology powered by Jalusta